Trụ sở chính

Đại Lộ Võ Nguyên Giáp, Phường Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa

Điện thoại

08.56.56.6336

08.56.56.6336